start
minne
Snabbläsning
Kreativitet
Om hjärnan

Kapitel 4: Hjärnan


Vad ska vi äta för att hjärnan ska fungera optimalt? Hur påverkas hjärnan av sömn, stress och vila? Hur undviker vi att hjärnan blir överbelastad och utmattad?

Och vad händer med hjärnan när vi blir äldre? Kan vi minska risken att drabbas av sjukdomar som alzheimer? Vad säger forskningen?

Det här är ett kunskapskapitel om hjärnan. Kapitlet innehåller praktisk och lättillgänglig information om de grundförutsättningar som behövs för en väl fungerande hjärna.

Målet är att du efter det här kapitlet ska:
  • Ha praktiskt användbar kunskap om hjärnan
  • Veta vad du själv kan göra för din hjärna


-- Menyn är inaktiv --


Startsida
Mat
Motion
Stress
Sömn
Undvika sjukdom
Slutord

KONTAKT   REFERENSER    CREDITS